Nazwa imprezy (JSON)
ORLEN Copernicus Cup | TORUŃ, 8 February/lutego 2023 | 0 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M400 | 400 | 400 m M | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
M60pł | 60H | 60 m H / pł M | 0 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
Mw | HJ | High Jump / Wzwyż M | 0 | 3 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
Mt | PV | Pole Vault / Tyczka M | 0 | 3 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
Mwd | LJ | Long Jump / W dal M | 0 | 3 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K60 | 60 | 60 m W / K | 0 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m W / K | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m W / K | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K (split times) | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
K3000 | 3000 | 3000 m W / K | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
K60pł | 60H | 60 m H W / pł K | 0 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)
kmila | Mile | 1 Mile W / Mila K | 1 | 1 | 2023-02-08 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-02-08 | (JSON)


17:10 | c | 0 | Opening Ceremony | Ceremonia otwarcia | cer | 0 | | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | M | 1 | High Jump / Wzwyż M | HJ | Mw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | K | 1 | 60 m H W / pł K | 60H | K60pł | 1 | 1 | h1 | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | K | 1 | 60 m H W / pł K | 60H | K60pł | 2 | 1 | h2 | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:35 | M | 1 | 60 m H / pł M | 60H | M60pł | 1 | 1 | h1 | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:35 | M | 1 | 60 m H / pł M | 60H | M60pł | 2 | 1 | h2 | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:47 | K | 1 | 60 m W / K | 60 | K60 | 1 | 1 | h1 | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:47 | K | 1 | 60 m W / K | 60 | K60 | 2 | 1 | h2 | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:05 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:15 | M | 1 | Pole Vault / Tyczka M | PV | Mt | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:20 | K | 1 | 400 m W / K | 400 | K400 | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | M | 1 | Long Jump / W dal M | LJ | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:27 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:35 | K | 1 | 1 Mile W / Mila K | Mile | kmila | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:35 | K | 1 | 1500 m K (split times) | 1500 | K1500 | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:50 | K | 1 | 3000 m W / K | 3000 | K3000 | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:05 | K | 1 | 60 m H W / pł K | 60H | K60pł | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:20 | M | 1 | 60 m H / pł M | 60H | M60pł | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:30 | K | 1 | 800 m W / K | 800 | K800 | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:40 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | h | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:50 | K | 1 | 60 m W / K | 60 | K60 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)